Tab

Produktinformation "Tab"
16 kg sække 
Gode svenske træpiller som kan køre i de fleste anlæg.
Brændværdi 4250 Kcal/kg - 4.8 Mwh/ton
Vandindhold 7,6%
Aske 0,%
Smeltepunkt >1350 grader C