Træpiller - leveret indblæst

Produktinformation "Træpiller - leveret indblæst"
Brændværdi
Vandindhold
Aske
Smeltepunkt