Vida

Produktinformation "Vida"
Rigtig gode lyse Svenske træpiller i 16 kg sække
Brændværdi ca 4,86 MWh/ ton
Vandindhold ca 8 %
Aske ca 0,3 %
Smeltepunkt >1550 °C